PL | EN

Metyloamina

CH3NH2 to trujący, łatwopalnym gaz o zapachu zbliżonym do amoniaku/psujących się ryb. Idealnie rozpuszcza sie w wodzie, trochę słabiej w etanolu. Ze względu na swoje właściwości fizyczne metyloaminę zazwyczaj przechowuje się skroploną w ampułkach, ale częsciej w postaci soli np. chlorowodorku metyloaminy (higroskopijne ciało stałe).

Metyloamina jest pochodną metanu i amoniaku. Posiada właściwości fizyczne i chemiczne podobne do obu związków, z których pochodzi. Metyloamina również jest gazem, jednak rozpuszczalność oraz zapach przejmuje po amoniaku. Gęstość metyloaminy jest największa spośród wymienionych substancji. Wszystkie trzy związki są również palne, a odczyn metyloaminy jest zasadowy.

Cechy

  • Temperatura topnienia wynosi -93 °C
  • Temperatura wrzenia (skraplania) -6 °C.

Zastosowanie

  • liczne zastosowania w przemyśle syntez organicznych (barwników i garbników),
  • w preparatyce farmaceutycznej
  • syntezie chemicznej (do produkcji pestycydów, surfaktantów i przyspieszaczy)
  • W postaci skroplonej stosowana jako rozpuszczalnik.