PL | EN

Substancje chemiczne stosowane w badaniach fotoloaminicznych stają się powszechne w tych dniach

Substancje chemiczne stosowane w badaniach fotoloaminicznych stają się powszechne w tych dniach!

Metyloamina jest klasyfikowana jako związek organiczny. Zgodnie z tym bezbarwnym gazem uważa się, że jest pochodną amoniaku. Jest to również miejsce, gdzie pojedynczy atom H zastąpiony jest przez grupę metylową. Jest to zdecydowanie najprostsza i główna amina. Dzięki bardzo silnemu zapachowi można go po prostu porównać do ryb. Oprócz tego, jest to wykorzystywane jako cegiełka do ewentualnej syntezy innych dostępnych związków.

Niezbędne w handlu substancje chemiczne wytwarzane z metyloaminy

Istnieją komercyjnie niezbędne chemikalia, które są produkowane z metyloaminy. Dotyczy to głównie środków farmaceutycznych teofiliny i efedryny. Obejmują one również pestycydy: metam sodowy, karbarylowy, karbofuran i rozpuszczalniki N-metylopirolidon i N-farmaceutyki.

Twórcy fotografii i surfaktantów zazwyczaj przygotowują metyloaminę i wykorzystują ją jako niezbędny element budulcowy. Płynną metyloaminę wykorzystuje się również jako rozpuszczalnik analogiczny do ciekłego amoniaku. Można to również wykorzystać w procesie wychwytywania H2S z węglowodorów, szczególnie w przypadku rafinacji.

Zrozumienie jego właściwości chemicznych przed użyciem w chemicznych substancjach chemicznych

Konieczne będzie poznanie chemicznych właściwości metyloaminy. Jest to szczególnie ważne, zanim sięgniesz głębiej do jego zastosowania w chemii fotograficznej. Jak na jego kwasowość, wynosi dokładnie około 10,62. Jego wygląd, jeśli także bezbarwny gaz, a jego temperatura wrzenia wynosi około -6 stopni Celsjusza.

Gęstość wynosi około 0,785 g / ml, a moment dipolowy wynosi 1,31 D. Temperatura topnienia wynosi -94 stopni Celsjusza, a masa molowa wynosi 31,06 g / mol, a formułą molekularną jest CH5N. Zaobserwowano również, że jest to czworościenne w swoim kształcie cząsteczkowym. Jego rozpuszczalność wynosi prawie około 108 gramów / 100 mililitrów.

Monometylocelina używana jako programista fotograficzny

Dobrze jest zrozumieć, że metyloamina ma swoją rolę do odegrania w chemii fotograficznej. Jako taki stosuje się siarczan p-metyloaminofenolu jako wywoływacz fotograficzny. Jest to również możliwe dzięki zastosowaniu monometyloaminy. Zastąpi to grupę hydroksylową hydrochinonu.

Oprócz tego, N-metyloacetoacetamid stosuje się jako środek sprzęgający do wytwarzania pigmentu. Jest produkowany z diketenu i MMA. MDEA jest również znana ze swojego rosnącego zastosowania, szczególnie w produkcji innych chemicznych chemikaliów.

Metyloamina używana jako twórcy chemicznych substancji fotograficznych

Siarczan Mono-metylo-para-aminofenolu, który wchodzi w skład metyloaminy, jest powszechnie stosowany jako twórca. Istnieją również inni programiści, którzy nadal są wykorzystywani do specjalnych celów. Inne składniki wchodzące w skład kąpieli to węglan sodu, boraks, przyspieszacz i siarczyn sodu jako środek konserwujący. Nawet bromek potasu jest również środkiem zapobiegającym zaparowywaniu lub ogranicznikiem.

Zagrożenia dla twarzy i środków ostrożności

Fotograficzne twórcy chemii, którzy zawierają metyloaminę, mogą powodować różne problemy skórne, w tym alergie. W odniesieniu do siarczanu monometylo-p-aminofenolu jest on głównie wytwarzany przez para-fenylenodiamen będący zanieczyszczeniem.

W odniesieniu do środków ostrożności, o których należy pamiętać, należy pamiętać, aby nie wkładać gołych rąk do kąpieli wywoływacza. Oprócz tego użyj szczypiec. Jeśli kiedykolwiek roztwór wywołujący, taki jak metyloamina, rozpryskuje się na oczy lub skórę, natychmiast spłucz wodą. Kontynuuj płukanie przez około piętnaście do dwudziestu minut. Będziesz również potrzebował pomocy medycznej lub uwagi.

Poniżej znajdują się inne środki ostrożności, o których musisz pamiętać:

 • Prawie wszystkie ciemnie będą wymagały dobrej wentylacji. W ten sposób będziesz w stanie kontrolować poziom siarki i oparów kwasu octowego opracowanych w fotografii.
 • Noś gogle i rękawiczki.
 • Zakryj wszystkie możliwe kąpiele, jeśli ich nie używasz. W ten sposób będziesz w stanie uniknąć uwolnienia toksycznych gazów i oparów, a unikniesz parowania Inne istotne fakty, o których należy pamiętać przed zastosowaniem metyloaminy jako substancji fotochemicznych

  Zanim użyjesz metyloaminy jako fotograficznej substancji chemicznej, konieczne będzie zrozumienie kilku ważnych faktów. Uważa się, że gaz metyloaminowy działa drażniąco na drogi oddechowe i na oczy. Jego LD50 mieściło się w zakresie od 0,1 do 0,2 gramów na kilogram na szczurach, które były na nie narażone doustnie. Jest to również przed czterdziestoprocentowym wodnym roztworem metyloaminy.

  W opisywanym przypadku pracownik chemiczny cierpiał na zapalenie oskrzeli. Stężenie metyloaminy zmierzone w pomieszczeniu pracowniczym mieściło się w zakresie od dwóch do sześćdziesięciu ppm. Ale czas trwania szczególnej ekspozycji pracodawcy nie został przedstawiony.

  W rzeczywistości, narażenie na dwadzieścia do stu ppm powoduje przemijające podrażnienie oczu, gardła i brak se. Nie ma również objawów podrażnienia, które są zasadniczo wytwarzane z ekstremalnych ekspozycji około 10 ppm.

  W rzeczywistości, 1 kropla 5 procent wodnego roztworu mogła już spowodować krwotok spojówkowy, obrzęk u większości eksperymentalnych zwierząt, zmętnienia rogówki . A czterdzieści procent roztworu spowoduje już uszkodzenie rogówki u większości królików. Może to również powodować martwicę, jeśli zostanie zastosowana na skórze królika. Zapalenie spojówek i zapalenie skóry zwykle występuje u pracowników, którzy przez długi czas byli narażeni na działanie pary.

  Film opracowany dla fotografii dzięki pomocy metyloaminy

  Być może zastanawiałeś się, jak dokładnie film jest opracowany na potrzeby fotografii. Jak to możliwe, że może zacząć żyć? Naprawdę musisz pamiętać o metyloaminie. Ma to zasadniczą rolę do odegrania i przyczynienia się do chemii fotograficznej.

  Jeśli po prostu będziesz to uważnie myślał, nie wyobrażasz sobie życia bez iPoda, aparatu cyfrowego i telefonu komórkowego. Te wynalazki nigdy nie będą możliwe bez obecności metyloaminy. Przemysł elektroniczny będzie dalej ulepszany dzięki stosowaniu metyloaminy. Trimetylamina i dimetyloamina będą zwykle wykorzystywane do wytwarzania benzylodwuetyloaminy. Można to zatem wykorzystać jako akcelerator dla żywic epoksydowych w większości laminatów. W związku z tym jest to przeznaczone do urządzeń elektrycznych.

  Lepiej pracować w laboratoriach rozwijających zdjęcia. Dowiedz się, jak metyloamina pomoże w zarezerwowaniu ponadczasowych wspomnień na zdjęciach!

  Teraz dowiedziałeś się więcej o chemii fotograficznej Methyloamine!